Executive Committes

EXECUTIVE COMMITTEE(1993-1996)

PRESIDENT                          MR. SANTOSH BIKRAM SHAH
VICE PRESIDENT                MR. KRISHNA BAHADUR SHRESTHA
GENERAL SECRETARY     DR. MADHAV PRASAD GHIMIRE
JOINT SECRETARY             MR. ANNAPURNA NANDA DAS
TREASURER                        MRS. MADHURI KARKI(THAPA)

MEMBERS 
    MR. AKHILESHWOR LAL KARNA
    MR. ANANDA BHANDARI
    MR. POPULAR GENTLE
    MS. BHARAT KUMAR POKHAREL
    MR. HEM LAL ARYAL
    MR. SURYA PRASAD KHANAL
    DR. SWOYAMBHU MAN AMATYA
    MR. SHEKHAR KUMAR YADAV

Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |Next