Executive Committes

EXECUTIVE COMMITTE(2002-2005)

PRESIDENT                          DR. KESHAR MAN BAJRACHARYA
VICE PRESIDENT                DR. MAKSHYA RAM MAHARJAN
GENERAL SECRETARY     DR. RAJ BAHADUR SHRESTHA
JOINT SECRETARY             MR. RAM NANDAN SAH
TREASURER                        MR. KIRAN POUDYAL
JOINT TREASURER            MR.~DILIP KUMAR KARNA

MEMBERS
    MR. SHANKAR PRASAD DAHAL
    MR. NABIN PRAKASH UPADHYAYA
    MR. AMBIKA PRASAD POUDEL
    DR. JAGADISH CHANDRA BARAL
    MR. RABINDRA ROY
    MR. MADHAV SINGH MAHAT
    MR. KRISHNAHARI HUMAGAIN
    MRS. RANJU HAJUR PANDE-BHANDARI

Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |Next